obvodové zdivo

Nosné prvky obvodových stěn tvoří kombinace železobetonových monolitických desek a kusového staviva z cementopískových bloků, vše v tloušťce 20 cm.

Stěny jsou z vnější strany opatřeny zateplením minerální vatou v tloušťce 20 cm.

vnitřní zdivo

Mezi-bytové stěny tvoří železobetonové monolitické desky celkové tloušťky 20 cm, splňující normu akustických požadavků v hodnotě Rw = 52 dB.

Mezi-pokojové příčky jsou řešeny kusovým stavivem z cihlových děrovaných bloků v tloušťce 15 cm.

Důraz je kladen na akustiku stěn mezi byty a společnými prostory, zejména k prostoru schodiště.

stropy

Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické deskové, doplněné nadstandartní skladbou podlahy s vloženou tepelnou a kročejovou izolací v tloušťce 12 cm.

střecha

Střecha je řešena obdobně jako stropy, tvoří ji desky z monolitického železobetonu s vrchní tepelnou izolací v minimální tloušťce 25 cm.

Hydroizolace je provedena dvojitě – základní z fólie měkčeného PVC s výztužnou tkaninou a nižší pojistná z asfaltových modifikovaných pásů.

Vrchní plochy střech jsou doplněny o vrstvy zatravnění, což přispívá k tepelně-izolačním vlastnostem střechy a k akumulaci vody, jež zajišťuje pohodové klima v okolí objektu.

garáž

Vjezd do garáže je řešen dálkově ovládanými sekčními automatickými vraty, podjezdová výška garáže je velkorysých 2,35 m.

Vjezd do garáží je vybaven vyčkávacím místem –to umožňuje případně čekajícímu vozu při vjezdu vyčkat výjezdu druhého vozu. Tím je zabezpečen volný provoz přilehlé komunikace a bezpečnost vyčkávajícího vozu.

Garáž je automaticky dostatečně odvětrávána od výfukových plynů. Z garáže je bezbariérový přístup do centrální chodby se schodištěm a výtahem.

schodiště a výtah

Objekt bytového domu je opařen schodištěm a výtahem. Schodiště je tříramenné s dvěma mezipodestami dostateční šířky 1,2 m pro pohodlné stěhování nábytku.

Konstrukce schodiště je dilatováno od okolních konstrukcí, tak aby provoz na schodišti nerušil přilehlé bytové jednotky.

Výtah je navržen s rozměrem kabiny 1,2 x 1,4 m.